תנאי השימוש באתר BeRomantic.co.il

ברוכים הבאים לאתר BeRomantic.co.il (להלן: 'BeRomantic.co.il' או בירומנטיק או בי-רומנטיק או 'האתר'). השימוש ב- BeRomantic.co.il מצביע על הסכמתך לתנאים המוצגים להלן, ולכן הנך מתבקש לקרוא אותם בתשומת לב. באתר נמצאים תכנים נוספים שהשימוש בהם כפוף להסכמים מקוונים אחרים המתייחסים אליהם באופן מיוחד, בנוסף לתנאי שימוש אלה.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, ומתייחסים גם לנשים.

השימוש באתר בירומנטיק

הנך רשאי להשתמש בתכנים ב - BeRomantic.co.il אך ורק בהתאם לכללים המפורטים להלן ולא בשום אופן אחר. השירותים המוצעים באתר וכל תוכן הכלול בו הינן של BeRomantic.co.il , או של צד שלישי שהרשה ל - BeRomantic.co.il להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לשנות, לעבד, למכור או להשכיר כל חלק מן הנאמר לעיל, בכל דרך או אמצעי שהוא בלא קבלת הסכמה מראש מ - BeRomantic.co.il , בכפוף לתנאי ההסכמה. הוראה זו תקפה גם ביחס לכל עיבוד, עריכה או תרגום שנעשו על ידי BeRomantic.co.il לתכנים שהוזנו או נמסרו על ידך לאתר.

סימני המסחר ומודעות הפרסומת של מפרסמים באתר הינם קניינם של מפרסמים אלה בלבד. גם בהם אין לעשות שימוש בלא הסכמת המפרסם מראש.

בי-רומנטיק אינה טוענת לבעלות בתכנים שאתה מוסר לפרסום באתר. יחד עם זאת, כאשר אתה מוסר תכנים לפרסום ב - BeRomantic.co.il, אתה מאשר כי הינך בעל כל הזכויות בהם ורשאי למוסרם לפרסום, או שהינך בעל הרשאה כדין מבעל הזכויות, המתירה לך למסור את התכנים לפרסום באתר. במסירת התכנים לפרסום אתה מקנה ל - BeRomantic.co.il רשיון-חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן, להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, למסור לציבור, לעבד, לערוך, לתרגם ולהשתמש בתכנים כאמור בכל דרך נוספת, לפי שיקול דעתה, ב - BeRomantic.co.il, בדברי דפוס, לרבות בעיתונים, מגזינים, כתבי-עת, ספרים וכדו', במדיות דיגיטליות, לרבות באתרי אינטרנט נוספים.

תכנים הנמסרים לפרסום ב - BeRomantic.co.il על ידי המשתמשים

באתר מתפרסמים תכנים על ידי משתמשי האתר בחלקים שונים בו, כדוגמת כתבות, פורום, תגובות ועוד. כאשר אתה מוסר תוכן לפרסום באתר, אין הדבר מקנה לך זכות לדרוש כי התכנים יפורסמו או יוסיפו להתפרסם באתר.

BeRomantic.co.il הינה בעד חופש הדיבור ובעד קיומם של דיונים שונים באתר. אולם, על מנת לשמור על קיומו של שיח תרבותי וענייני ולמנוע ניצול לרעה של האפשרות להתבטא באתר, רשאית BeRomantic.co.il לבדוק ולאשר את התכנים המפורסמים על ידך. מטרת בדיקות אלו הינה אך ורק לצורך מניעת פרסום דברי-נאצה, איומים, ביטויים של גסות רוח וכן תכנים שהם אינם חוקיים. על BeRomantic.co.il אינה חלה כל אחריות לתכנים אלו, והאחריות הבלעדית להם ולכל תוצאה הנובעת מהם הינה על המשתמש שמסרם לפרסום. תכנים אלה אינם מבטאים את דעת BeRomantic.co.il או עמדתה ואין בפרסומם כל ערובה לתקפותם, אמינותם, דיוקם או חוקיותם.

בעת העלאת תכנים לפרסום ב - BeRomantic.co.il, חלה עליך, כאמור לעיל, האחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה שתנבע מהפרסום. עליך להקפיד שתכנים אלו יהיו חוקיים. בין השאר ולמען הדוגמה בלבד, נאסר עליך לפרסם באתר את התכנים הבאים:

* כל תוכן הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף;
* כל תוכן הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים וסימני מסחר;
* כל תוכן פורנוגראפי או בעל אופי מיני בוטה;
* כל תוכן הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם;
* כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ('וירוס'), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכדו';
* סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטאליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור;
* כל תוכן המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב, או המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם;
* כל תוכן בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים או גס רוח;
* כל תוכן שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על כל רקע שהוא, לרבות גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
* כל תוכן המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית;
* כל תוכן העלול להטעות צרכן;
* כל תוכן בעל אופי פרסומי או מסחרי;
* כל תוכן המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי BeRomantic.co.il בפרט;
* כל תוכן שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכדו', ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט;

בידי BeRomantic.co.il קיימת האפשרות לסרב לפרסם או למחוק לאלתר כל תוכן שנמסר לפרסום על ידך, אם יימצא כי הפרת את תנאי השימוש הללו או עשית מעשה היכול לגרום לפגיעה בשירותים הניתנים ב - BeRomantic.co.il, במשתמשיו, ב - BeRomantic.co.il או במי מטעמה. כמו כן, BeRomantic.co.il תהא רשאית במקרה זה לחסום ממך את היכולת לפרסם תכנים נוספים באתר. כמו כן, במידה והוחלט לפרסם תוכן, קיימת בידי BeRomantic.co.il האפשרות לערוך שינויים בתוכן על פי שיקול דעתה המוחלט.

התוכן המתפרסם באתר חשוף לכל הגולשים באינטרנט. הינך מתבקש לנהוג בתבונה ובמשנה זהירות בהעלאת פרטים אישיים (כגון: מספר טלפון, כתובת וכדו').

באתר ניתן לפרסם כרטיס זוגי, הכולל: פרטים אישיים, תמונות, סיפורים אישיים ועוד. כרטיס זוגי זה נגיש לשאר המשתמשים באתר, בניגוד לפרטים אשר הכנסת בעת הרישום לאתר, אשר אינם חשופים לעיני שאר המשתמשים, פרט לכינוי הנבחר על ידך בשעת הרישום.

התכנים המופיעים באינטרנט, ובכללם התכנים המתפרסמים באתר, הינם תכנים המתפרסמים על ידי משתמשים אחרים כמותך, ומומלץ להתייחס בזהירות ובביקורתיות לתכנים הללו. אין הם מטעמה של BeRomantic.co.il , ולפיכך אין היא אחראית למהימנותם, אמינותם, דיוקם או שלמותם ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם. תכנים אלה אינם תחליף להתייעצות עם אנשי מקצוע מתאימים (כגון עורכי דין, רופאים, בעלי מקצוע מוסמכים וכדו') כאשר יש צורך בהתייעצות מעין זו.

שירותים הטעונים רישום

באתר קיימים שירותים הדורשים הרשמה. מיד לאחר שיושלם תהליך ההרשמה לאתר, ובכלל זה הסכמה לתנאי השימוש, תוכל להשתמש בשירותים אלו. בעת ההרשמה לאתר תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם פרטי, שם משפחה, עיר וכן כתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. מומלץ למסור פרטים נכונים והינך מאשר בזאת את נכונותם. פרטים שגויים עלולים למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים השונים ובמקרה הצורך לסכל יצירת קשר אתך. במקרה של שינוי פרטים עליך לעדכנם באופן מקוון באתר.

הפרטים האישיים שנמסרו על ידך בעת ההרשמה לאתר נשמרים במאגר המידע שבבעלות BeRomantic.co.il . לא חלה עליך על-פי חוק חובה למסור את המידע, אולם אם לא תמסור מידע זה, לא תוכל להשתמש בשירותים השונים באתר. לא ייעשה כל שימוש בפרטיך האישיים על ידי BeRomantic.co.il , אלא על פי הצהרת הפרטיות של BeRomantic.co.il.

בעת הרישום לאתר תבחר שם משתמש וסיסמא אשר יהיו סימני הזיהוי שלך בכל כניסה לאתר. BeRomantic.co.il רשאית בכל זמן שהוא לשנות את דרכי הזיהוי באתר או להוסיף עליהם. מומלץ לשמור על שם המשתמש והסיסמא בסודיות כדי למנוע שימוש לרעה בהם, וכן להחליף את הסיסמא מדי פעם.

BeRomantic.co.il רשאית על פי שיקול דעתה המוחלט, למנוע ממך את האפשרות להשתמש בשירותים באתר הדורשים רישום. מבלי להוריד מתוקפם של הדברים האמורים לעיל, רשאית BeRomantic.co.il לבטל את רישומך לאתר, או לחסום את גישתך אליו, בכל אחד מהמקרים הבאים:

* נרשמת במתכוון עם פרטים לא נכונים;
* עשית מעשה היכול לגרום לפגיעה ב - BeRomantic.co.il או בצד שלישי כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר, כותבים או ספקים של BeRomantic.co.il ;
* על ידי שימוש בשירותים הניתנים באתר, ביצעת או ניסית לבצע מעשה אשר אינו חוקי על-פי דיני מדינת ישראל, או מעשה אשר על פניו נראה כמעשה לא חוקי, או אם על ידי ביצוע מעשה זה סייעת או עודדת לגורם אחר לעבור על החוק;
* הפרת את תנאי הסכם זה או תנאי כל הסכם אחר באתר;
* עשית פעולה כלשהי אשר מונעת מאחרים להצטרף לאתר ו/או להמשיך וליהנות מהשירותים באתר;
* מסרת את שם המשתמש והסיסמא שהוקצו לך בעת הרישום לשימושו של צד שלישי;

קישורים ב - BeRomantic.co.il

באתר מופיעים קישורים לאתרים שונים ברשת האינטרנט. מרבית התכנים המתפרסמים באתרים אלו אינם מתפרסמים על ידי BeRomantic.co.il או מטעמה. הקישור לתכנים אינו מצביע על הסכמת BeRomantic.co.il לנאמר בהם. יתכן שתמצא שתכנים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שאתה מתנגד לתוכנם. BeRomantic.co.il אינה אחראית לתכנים שאליהם מוליכים הקישורים ואינה אחראית לכל תוצאה שתיגרם מהשימוש בהם או מהסתמכות עליהם.

BeRomantic.co.il איננה מתחייבת כי הקישורים שיימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. BeRomantic.co.il רשאית להסיר מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים - הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

סדר הופעת הקישורים באתר אינו מעיד על טיבם או חשיבותם של האתרים. מנהלי האתר, הקובעים את סדר הופעת האתרים, רשאים לעשות זאת גם על יסוד שיקולים מסחריים (אך אתרים שקודמו יסומנו באופן המבהיר זאת). כמו כן, תכנם של אתרי אינטרנט וגם מהותם משתנים לעתים תכופות. לכן ייתכן שתיאור האתרים לא יהיה שלם, מדויק והעדכני ביותר.

באתר מפורסמים ומוצעים שוברי הנחה ו/או מתנה על ידי ספקים שונים. רק משתמשים רשומים באתר רשאים להדפיס שוברים אלו. על גבי השוברים יופיעו פרטי המשתמש (שם פרטי ושם משפחה) כפי שמולאו על ידו בעת ההרשמה לאתר. בעת מימוש השובר יתכן ותתבקש להציג תעודה מזהה.

תוכן השוברים נקבע על ידי הספק, ו- BeRomantic.co.il רק מגשרת בין המשתמש לספק. BeRomantic.co.il אינה אחראית לקבלת ההנחות ו/או המתנות. אין לשנות את תוכן השוברים ובכלל זה שינויים בפרטי ההנחה. כל שינוי מסוג זה ו/או שינויים אחרים מהווים הפרת הזכויות החוקיות של BeRomantic.co.il, והמפר זכויות אלו עובר עבירה פלילית. BeRomantic.co.il לא תשא בכל אחריות שהיא לגבי כל נזק, אי נוחות, עגמת נפש וכל תוצאה אחרת אשר עלולה להיגרם באופן ישיר או עקיף כתוצאה מהשימוש בשובר.

תכנים מסחריים

באתר מופיעים תכנים מסחריים, כגון פרסומות ומודעות, הנמסרים לפרסום מטעמם של מפרסמים שונים. על BeRomantic.co.il לא תחול שום אחריות לתכנים שיפורסמו באתר. אין היא כותבת או עורכת את הפרסומים הללו או בודקת את אמיתותם. האחריות למופיע בתכנים הללו או לכל תוצאה שתיגרם משימוש או הסתמכות עליהם חלה אך ורק על מפרסמי תכנים אלו. כמו כן, פרסום תכנים מסחריים באתר, אין בו כדי המלצה או עידוד לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים בהם למכירה.

במידה ועסקה התבצעה בינך ובין מפרסם באתר עקב תוכן שפורסם ב - BeRomantic.co.il, אין BeRomantic.co.il צד בעסקה זו, ולא חלה עליה שום אחריות לגבי שירותים ומוצרים שירכשו כתוצאה מהעסקה.

פרסומות של צדדים שלישיים

האתר מתיר לחברות אחרות לנהל מערך פרסומות באתר. המודעות שבהן אתה צופה בעת הביקור באתרי מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. כדי לנהל את הפרסומות שלהן, חברות אלה מציבות Cookies במחשבך. ה-Cookies מאפשרים להן לאסוף מידע על האתרים שבהם צפית בפרסומות שהציבו ועל אילו פרסומות הקשת. השימוש שחברות אלה עושות ב-Cookies כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות הפרטיות של החברה.

בתוך כך, האתר מציג גם פרסומות של Google באתר:

Google, כמשווק צד שלישי, משתמשת בקובצי cookie כדי להציג מודעות באתר שלך.
בעזרת השימוש בקובץ cookie של DART, יכולה Google להציג למשתמשים מודעות בהתאם לביקור שלהם באתרים שלך ובאתרים אחרים באינטרנט.
משתמשים רשאים לבטל את השימוש בקובץ cookie של DART על ידי ביקור במדיניות הפרטיות של רשת המודעות והתוכן של Google.

שיפוי

הנך מתחייב לשפות את BeRomantic.co.il , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחה עורכי דין והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה. בנוסף, תשפה את BeRomantic.co.il , עובדיה, מנהליה או מי מטעמה בגין כל טענה, תביעה ו/או דרישה שתועלה נגדם על-ידי צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסרת לפרסום ב - BeRomantic.co.il וכתוצאה מקישורים שביצעת ל - BeRomantic.co.il.

שינויים באתר והפסקת השירות

BeRomantic.co.il תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו ועיצובו, את היקפם וזמינותם של השירותים בו, תהא רשאית לגבות תשלום בעד תכנים ושירותים כאלה או אחרים לפי החלטתה, ותהא רשאית לשנות כל היבט אחר הכרוך באתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינאמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכדו'. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי BeRomantic.co.il בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

מבלי לגרוע מן האמור לעיל רשאית BeRomantic.co.il להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם. BeRomantic.co.il תפרסם ב - BeRomantic.co.il הודעה על הפסקת השירותים זמן סביר מראש. עם הפסקת השירותים תחזיק BeRomantic.co.il את החומר הכלול ב - BeRomantic.co.il למשך זמן סביר נוסף ולאחר מכן תהא רשאית למחוק אותו בלא לשמור כל גיבוי ממנו ובלא לתת הודעה נוספת על כך.

דילוג לתוכן