הצהרת פרטיות

אתר בירומנטיק מתחייב על שמירת הפרטיות כמצוין להלן:

  • בשום מקרה לא יספקו מפעילי האתר מידע הקשור לפרטי-הקשר האישיים של המשתמש, כגון כתובת דואר אלקטרוני, תאריך לידה וכו' ללא קבלת הסכמה מראש של המשתמש, וזאת למעט במידת הצורך   או כנדרש על פי החוק או בהליכים משפטיים כאשר מידע זה רלבנטי.
  • יתכן כי ייעשה שימוש בפרטי משתמש לצורך פילוח פרסומי. למפעילי האתר זכות להעביר לצדדים שלישיים מידע מצטבר (אגרגטיבי) כלשהו אודות המשתמשים והנרשמים בו, וזאת כל עוד לא יימסרו פרטים ספציפיים אודותיו לצדדים שלישיים, כמפורט בסעיף 1 לעיל.
  • המשתמש מסכים כי למפעילי האתר עומדת הזכות לשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני (אותה סיפק עם רישומו באתר) הודעות ועדכונים, לרבות כאלו הכוללים מסרים פרסומיים ו/או מסחריים.
  • כל התמונות אשר יועלו ע"י המשתמש לאלבומים הציבוריים שלו יהיו נגישים לכל המשתמשים באתר.
  • המשתמש יוכל, לפי בקשתו, להסיר עצמו מרשימת מקבלי הדואר האלקטרוני. במקרה כזה, תעמוד למפעילי האתר הזכות להפסיק את חברותו באתר, וזו לפי שיקול דעתם הבלעדי.
  • המשתמש יוכל לבקש למחוק עצמו ממאגר המידע המוחזק על-ידי האתר וזו על-ידי הפניית בקשה לצוות האתר.
דילוג לתוכן