א – הבת אותי בשקט בחדרי ליבך,
נ – קשרתי אליך ולמדתי לאהוב אותך,
י – דעתי שיום יבוא ואהיה איתך.

א – ולי חשבת שאין לנו סיכוי,
ו – למרות זאת התייחדנו אפילו כניסוי,
ה – ראת שאתה אוהב ובתוכי שררה אימה,
ב – לית ברירה שכחתי מהכאב של הפרידה,
ת – שאר איתי לנצח ללא שום אכזבה!

א – ילו ידעתי מההתחלה שאתה קיים,
ו – אם לא היית ניגש והיית נכלם,
ת – והו ובוהו היה מצוי בעולמי
ך – כה זה כשיש מזל ועכשיו אתה שלי

אולי תאהב גם...